Fjedre.dk Fjaer.net Fjadrar.se Jouset.com Industriele-veren.nl Molle-industriali.it sodemann-pruziny.sk
Industrial-springs.com Ressorts-sodemann.fr Sodemann-gasfedern.de Sodemann-sprezyny.pl Muelles-industriales.es sodemann-pruziny.cz sodemann-rugok.hu
 
sodemann-springs.us sodemann-springs.us

Kwaliteitsborging, milieu, Reach, Rohs, CE & Conflictmineralen

Sodemann Industrifjedre A/S levert artikelen voor elke soort onderneming en alle sectoren. Als bedrijf waar maatschappelijk verantwoord ondernemen hoog in het vaandel staat, krijgt het uiteraard vaak vragen van klanten hierover. Daarom heeft Sodemann Industrifjedre A/S deze korte inleiding tot zijn kwaliteits- en milieuwerk opgesteld. Indien u verdere informatie wenst, staan wij steeds ter beschikking.

 

Garantie van kwaliteit en productie

pdf4Sodemann Industrifjedre A/S is een onderneming die gespecialiseerd is in de verkoop van veren. Wij beschikken over de grootste voorraad van veren in Denemarken en kunnen de volgende dag al leveren. Wij bieden tevens speciale veren aan voor specifieke doeleinden. Sodemann Industrifjedre A/S levert enkel veren die geproduceerd zijn in hoogwaardige processen. De fabrieken waarmee wij samenwerken beschikken over productie- en meetinstallaties die voldoen aan alle strikte kwaliteitsvereisten van vandaag. Enkel draad die gecertificeerd is als van de hoogste kwaliteit wordt gebruikt. De technische kwaliteit wordt gewaarborgd via de naleving van deze vereisten.

Onze catalogus bevat informatie met betrekking tot de DIN-normen, materiaalnummers, EN-normen enz. voor de verschillende productgroepen. Normaal gesproken is een aparte specificatie van de individuele leveringen van standaardveren niet nodig. Indien u bij het bestellen van speciale veren meetverslagen nodig hebt of een kopie van het draadcertificaat van de draadleverancier, kan dit samen met de bestelling geleverd worden. Gelieve bij de bestelling te specificeren welke informatie u wenst.

Elk artikel dat door Sodemann Industrifjedre A/S geleverd wordt heeft zijn eigen artikelnummer en alle gegevens worden opgenomen in een computersysteem. Alle tekeningen, afbeeldingen en data worden beschermd door middel van een volledige back-up, zowel intern als extern.

Ook voldoen wij aan andere vereisten op het vlak van kwaliteit, zoals snelle en betrouwbare levering, just-in-time leveringen, prijzen en service etc. via de actuele kennis en technologie in het beheer van orders en magazijnen, financiën en administratie enz. Daarnaast voelen onze gemotiveerde en deskundig opgeleide medewerkers zich persoonlijk betrokken bij de succesvolle verwezenlijking van alle facetten van hun werk.

Sodemann Industrifjedre A/S wenst altijd een voortrekkersrol te vervullen en de voorkeursleverancier van standaardveren te zijn. Om die reden voert Sodemann Industrifjedre A/S constant verbeteringen door die moeten garanderen dat de hoge interne kwaliteitsvereisten worden gehandhaafd. Sodemann Industrifjedre A/S verwelkomt steeds constructieve kritiek en is ervan overtuigd dat de dialoog met de klant de beste manier is om optimaal aan diens behoeften te voldoen.


Milieubeleid

pdf4Sodemann Industrifjedre A/S is een handelsbedrijf met een kantoor en een magazijn – geen productie. De onberispelijke werking van het bedrijf steunt grotendeels op het gebruik van het gezond verstand op alle gebieden. Uiteraard geldt dit ook voor milieukwesties. Sodemann Industrifjedre A/S hecht veel aandacht aan het zo goed mogelijk beschermen van onze leefomgeving. Wij werken niet met gevaarlijke chemische stoffen of andere schadelijke producten. Ook sorteren wij onze afval: plastic – metaal – glas – karton enz. Al het afval wordt na sortering naar een recyclingstation in de buurt gebracht. Daar volgen wij alle toepasselijke regels die moeten waarborgen dat voldaan wordt aan de milieuvereisten. Indien klanten niet zeker zijn hoe ze versleten artikelen die ze bij ons hebben gekocht moeten afvoeren, kunnen ze die altijd opsturen naar ons voor de correcte verwijdering.


REACH-richtlijn, EU-regelgeving inzake chemische stoffen.

pdf4REACH staat voor 'Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemical substances' (registratie, evaluatie, toelating en beperking van chemische stoffen) en is de naam van een verordening (EG-nr. 1907/2006) van de Europese Commissie die moet verzekeren dat de 100.000 verschillende typen van chemische stoffen die binnen de EU gebruikt worden gedocumenteerd worden met betrekking tot de veiligheid voor mens en milieu. Deze richtlijn is van belang voor alle chemische stoffen die geproduceerd, geïmporteerd of gebruikt worden in hoeveelheden van minstens 1 ton per jaar door een onderneming in een EU-lidstaat. Voor de chemische stoffen die mens en milieu het meest schaden zijn bedrijven verplicht om in de mate van het mogelijke minder gevaarlijke stoffen te gebruiken. Wij gebruiken geen chemische stoffen die voorkomen op de lijst van schadelijke stoffen van de REACH-richtlijn met een concentratie boven 0,1 gewichtspercent. Onze producten bevatten geen chemische of gevaarlijke stoffen en enkel standaard oliën en smeermiddelen worden gebruikt bij de productie van onze veren.

RoHS-richtlijn

2002/95/EG betreffende beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen is geen wet maar een regeling die beperkingen oplegt aan het gebruik van zes gevaarlijke stoffen/materialen in elektrische en elektronische apparatuur. Deze richtlijn is nauw verbonden met AEEA-richtlijn 2002/96/EG betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur, die doelstellingen vastlegt voor het inzamelen, recyclen en/of verwijderen van elektronische en elektrische onderdelen/materialen. Dit initiatief werd genomen om de groeiende problematiek in verband met milieuvervuiling aan te pakken.

Naar RoHS wordt vaak verwezen als de loodvrijrichtlijn, maar ze is gericht op het verminderen van het gebruik van in totaal zes stoffen, met name: lood – kwik – cadmium – zeswaardig chroom – PBB (polybroombifenyl, een gebromeerde vlamvertrager) – PBDE (polybroomdifenylether, een gebromeerde vlamvertrager).

De RoHS 2 richtlijn

Vijf jaar na de invoering van RoHS keurde het Europees Parlement op 27 mei 2011 een nieuwe richtlijn goed, die bekend staat als RoHS 2. RoHS 2 is de Europese richtlijn nr. 2011/65/EU. RoHS staat als afkorting voor "Restriction of the Use of certain Hazardous Substances", dus beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur.

De RoHS 2-richtlijn verbiedt het gebruik van volgende gevaarlijke stoffen in sinds 1 juli 2006 in de EU verkochte elektrische en elektronische apparatuur: lood – cadmium – kwik – zeswaardig chroom (chroom VI) – polybroombifenylen (PBB's) – polybroomdifenylethers (PBDE's)

De richtlijn wil de impact van het gebruik van elektrische en elektronische producten en het verwijderen ervan op de menselijke gezondheid en het milieu beperken.

Conclusie:

Wij zijn ervan overtuigd dat producten van Sodemann Industrifjedre A/S geen van bovenvermelde substanties/materialen bevatten en dat wij derhalve voldoen aan de RoHS en RoHS 2-richtlijn.


De arbeidsomstandigheden veilig maken

pdf4Uit eigen onderzoek is gebleken dat Sodemann Industrifjedre A/S geen goederen afneemt van productieprocessen waarbij de verantwoorde en veilige arbeidsomstandigheden voor zowel het administratief personeel als de arbeiders niet gegarandeerd zijn. Sodemann Industrifjedre A/S accepteert geen leveranciers die gebruikmaken van kinder- of gedwongen arbeid, hun werknemers uitbuiten of discrimineren, in strijd met de geldende wettelijke vereisten werken, de milieunormen niet naleven enz. De volledige productie vindt plaats in overeenkomst met de huidige regelgeving en met respect voor de medewerkers. Indien hieraan niet wordt voldaan, zal Sodemann Industrifjedre A/S elke samenwerking onmiddellijk stopzetten.


CE-certificaten

pdf4Er zijn geen CE-certificaten voor de producten in het SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S-productassortiment. Onze producten zijn niet CE-geëtiketteerd aangezien ze niet tot groepen behoren waarvoor etikettering vereist is. Veren mogen niet CE-geëtiketteerd worden als afzonderlijke eenheden.


 


Conflictmineralen

pdf4In 2010 ondertekende Obama de Dodd-Frank Consumer Protection Act-wet. Lid 1502 van deze wet gaat over de internationale handel en het gebruik van conflictmineralen. Net zoals conflictdiamanten of bloeddiamanten refereert de term conflictmineralen aan ruwe materialen die uit een bepaald deel van de wereld komen waar er een conflict is dat van invloed is op het winnen van en handelen in deze materialen.
Er zijn verschillende internationale maatregelen getroffen om handel in conflicthulpbronnen te verlagen, om de stimulans om deze te winnen en erover te vechten te verlagen. De 2010 Dodd–Frank Reform and Consumer Protection-wet eist van fabrikanten om hun leveringsketens te controleren en om gebruik van conflictmineralen te melden.

De meest gewonnen conflictmineralen zijn kasseteriet (voor tin), wolframiet (voor wolfraam), coltan (voor tantalium) en gouderts die gewonnen worden in verschillende landen, en langs verschillende tussenpersonen gaan voordat ze gekocht worden door multinationale elektronicabedrijven. Deze mineralen zijn essentieel voor de productie van elektronische apparaten.

Om onze klanten te garanderen dat onze producten niet in strijd zijn met de Dodd–Frank-wet en conflictmineraalproducten in het algemeen, verklaren wij bij dezen :

GEEN ENKEL SODEMANN Industrifjedre A/S product bevat een van de hierboven genoemde producten.


Long term suppliers' declaration

pdf4Click the PDF-logo to download a long term suppliers' declarion valid until 31.12.2019

0

Wij spreken Engels, Duits en Deens.

Tel: +4586720099

U kunt ons steeds contacteren!
Maandag - donderdag: 08.00 - 16.30
Vrijdag: 08.00 - 15.30


Ga naar contact

 

Schrijf ons!
Indien u vragen hebt, gelieve ons dan te contacteren via dit formulier of een e-mail te sturen naar sif@fjedre.dk


Wij zullen zo snel mogelijk contact opnemen met u!

 

Cookie-informatie

Deze website maakt gebruik van cookies.

Door de website te blijven gebruiken geeft u aan dat u het gebruik van cookies accepteert.

Lees hier meer...

 
Wij spreken Engels, Duits en Deens.
U kunt ons steeds contacteren sif@fjedre.dk