Chat with us, powered by LiveChat

Klachtenrecht en garantie

Als u, als privé- of zakelijke klant, een aankoop doet bij SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S, dan hebt u standaard 2 jaar het recht om een klacht in te dienen als er iets mis is met het product. SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S biedt geen verdere garantie omdat u, als klant van SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S, beschermd bent door het standaard klachtenrecht van 2 jaar. Vaak is het voor klanten lastig om het verschil te begrijpen tussen het standaard klachtenrecht van 2 jaar en een garantie. Hieronder proberen wij het verschil uit te leggen tussen het standaard klachtenrecht van 2 jaar en een garantie.

Wanneer u als privéklant winkelt in een EU-land, hebt u minimaal 2 jaar de tijd om een klacht in te dienen. Individuele EU-landen kunnen ervoor kiezen een langer klachtenrecht te bieden, maar het kan nooit minder dan twee jaar zijn. Dit betekent dat als een product defect raakt door een probleem dat aanwezig was op het moment van levering aan de privéklant, dat de klant, afhankelijk van de omstandigheden, geld terug kan krijgen of het product kan laten repareren of omruilen.

Volgens de Deense wetgeving heeft een zakelijke klant ook een klachtenrecht van 2 jaar. Dit klachtenrecht is niet gebaseerd op EU-wetgeving, dus een zakelijke klant in een ander land heeft wellicht niet dezelfde bescher-ming. In tegenstelling tot consumentenaankopen, is het aan de zakelijke klant om te bewijzen dat het product fouten bevatte op het moment van levering.

Voor consumentenaankopen (privéklanten), is de bewijslast de eerste zes maanden omgekeerd. Met andere woorden, voor een consumentenaankoop is de verkoper de eerste zes maanden verantwoordelijk voor het aanleveren van bewijs dat het product op moment van levering geen fouten bevatte. Vervolgens is het voor de daaropvolgende 18 maanden de verantwoordelijkheid van de privéklant om te bewijzen dat het product fouten bevatte op het moment van levering.

Als de privéklant of een zakelijke klant een fout ontdekt waarvoor de privéklant of zakelijke klant de verkoper verantwoordelijk acht, moet de privéklant of zakelijke klant zo spoedig mogelijk een klacht indienen bij de verkoper en binnen een redelijke tijd nadat de privéklant of zakelijke klant de fout heeft ontdekt.

Een garantie loopt dus parallel met het klachtenrecht en is een service die meestal uitgebreider is dan het statutaire klachtenrecht. Een verkoper biedt alleen een garantie indien de verkoper dit duidelijk vermeldt, inclusief een heldere vermelding over de dekking van de betreffende garantie. De garantie omvat normaal gesproken de garantie van de verkoper dat het product specifieke kenmerken en een minimale levensduur bij normaal gebruik heeft. Zo-als eerder vermeld, biedt SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S geen garantie, maar als een privéklant of zakelijke klant hebt u een standaard klachtenrecht van 2 jaar.

Incompatibiliteit met Internet Explorer

Deze website werkt helaas niet goed met Internet Explorer. We raden u aan een van de volgende gratis browsers te gebruiken:

Copyright © 2020 Sodemann Industrifjedre A/S. All rights reserved.