Verkoop- en leveringsvoorwaarden B2B, Business

VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN – B2B – versie maart 2017
Verkoop- en leveringsvoorwaarden B2B, Business. Van toepassing op alle transacties tussen de klant en SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S

 1.


Bereik
a: Deze verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op zowel de normale aankoop van artikelen direct van SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S alsmede aankoop van artikelen van de SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S online-shop.


2.


Prijzen en betalingsvoorwaarden
a: Prijzen van artikelen en hoeveelheidskortingen staan weergegeven in de online-shop.
Voor artikelen waarbij geen prijzen en hoeveelheidskortingen staan, is de prijsinformatie op aanvraag.
b: Voor samengevoegde bestellingen met leveringen op verschillende termijnen worden prijzen, hoeveelheidskortingen en vracht berekend op basis van elke afzonderlijke bestelling in plaats van de totale bestelling.
Openstaande bestellingen die nog niet geleverd zijn, of geleverde bestellingen kunnen enkel gewijzigd worden met de schriftelijke goedkeuring van SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S. Indien wijzigingen worden aangebracht aan de bestelde hoeveelheden in openstaande of geleverde bestellingen, zal het kortingspercentage ook veranderen; om die reden zal de eenheidsprijs altijd de huidige prijslijst weergeven en zullen de facturen overeenkomstig uitgereikt worden.
c: In onze online-shop zijn voor de minimale bestelwaarde transportkosten en btw niet inbegrepen. De toepasbare minimale bestelwaarde voor de online-shop verschijnt voordat een bestelling is goedgekeurd. Voor telefonische bestellingen/bestellingen via e-mail/postorders/faxbestellingen/bezoeken etc. is de minimale bestelwaarde voor artikelen exclusief vrachtkosten € 33,00 exclusief btw.
d: Prijzen zijn exclusief btw of vrachtkosten.
e: Betalingstermijnen zijn 14 dagen vanaf de factuurdatum tenzij anders overeengekomen.
f: Betaling kan gedaan worden via creditcard in de online-shop of via bankoverschrijving naar:
Jyske Bank account no. 5075 110928-6
IBAN: DK0450750001109286
SWIFT: JYBADKKK
Wij accepteren geen cheques.
g: Na de vervaldatum wordt het factuurbedrag verhoogd met een rentetarief van 1,5% voor elke maand.
h: Herinneringen worden verstuurd als de betaling uitblijft, het factuurbedrag wordt verhoogd met DKK 100,00 per herinnering.


3.


Eigendomsvoorbehoud
a: SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S blijft eigenaar van de geleverde artikelen totdat de volledige betaling is voldaan, inclusief eventuele rente die is aangegroeid. SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S's eigendomsrechten zijn van toepassing op alle artikelen waarvan de aankoopprijs (inclusief voldane betaling) hoger is dan DKK 2.000,00.


4.


Aansprakelijkheidsbeperkingen
a: Elk verkoopaanbod is ondergeschikt aan de vorige verkoop en er is geen aansprakelijkheid voor tijdelijk uitverkochte artikelen, drukfouten, technische fouten in combinatie met het gebruik van de SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S website, verkeerde verwerking van bestellingen als gevolg hiervan, etc. SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S kan niet aansprakelijk gesteld worden voor zulke omstandigheden.
b: De technische waarden in de catalogus en op de SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S website, zoals afmetingen, slagen, slaglengtes en krachten zijn gemiddelde waarden, alleen bedoeld voor advies. SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S kan niet aansprakelijk gesteld worden voor afwijkingen van deze gemiddelde waarden. Tekst en technische informatie op de website worden regelmatig gewijzigd, zodat ze kunnen afwijken van informatie die bijvoorbeeld in de catalogus staat.
c: Bij daadwerkelijke defecten of productschade is SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S alleen aansprakelijk als bewezen kan worden dat het defect of de schade het gevolg is van een fout of nalatigheid van SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S. Tenzij anders aangegeven in onveranderlijke wettelijke richtlijnen is SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S niet aansprakelijk voor verlies van winst, verlies van tijd, prijsverhogingen of andere indirecte verliezen als gevolg van de eerder genoemde gebreken en productbeschadiging.
d: SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S's aansprakelijkheid voor schade kan in totaal niet hoger zijn dan het totaalbedrag van de betreffende levering.
e: SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die het gevolg is van het overbeladen van geleverde artikelen, verkeerd gebruik van artikelen, of zuurbroosheid die het gevolg is van elektrolytische oppervlakbehandeling.
f: SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S is ook niet aansprakelijk bij force majeure.
g: SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S geeft graag advies en ondersteuning bij berekeningen. Als speciale eisen aan een artikel of het gebruik ervan verwerkt moeten worden, moet dit schriftelijk en uiterlijk op het moment van bestelling aangegeven worden. SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor advies en berekeningen, omdat SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S niet als vertrouwd met montage, installatie, gewichten etc. beschouwd kan worden. De klant is geheel verantwoordelijk voor het bestellen en gebruiken van de gekochte artikelen. Het is altijd de verantwoordelijkheid van de klant om een toereikende kwaliteitscontrole uit te voeren van alle geleverde goederen, direct na ontvangst en voordat artikelen worden opgeslagen, geïnstalleerd, doorgegeven of anderszins gebruikt.
h: SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S kan alleen onderworpen worden aan productaansprakelijkheid waar dit geëist wordt door de toepasbare wetgeving, inclusief de Deense productaansprakelijkheidswet.


5.


Levering, inclusief meer- of minderlevering
a: Bij transacties m.b.t. op maat gemaakte veren, behoudt SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S zich het recht voor om meer of minder te leveren met een maximum van 10% van de bestelde hoeveelheid.
b: Meer- of minderlevering zal overeenkomen met een corresponderende aanpassing van het factuurbedrag.
c: Alles wordt EXW – EX Works – geleverd, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.


6.


Klachten
a: Klachten met betrekking tot defecten moeten schriftelijk binnen 8 dagen na levering ingediend worden. Het klachtenrecht dekt productfouten en defecten die bestonden op het moment van levering.
b: SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S, accepteert, met uitzondering van het bovenstaande, geen aansprakelijkheid voor defecten, en de consument heeft dan ook geen andere verhaalsmogelijkheden voor contractbreuk dan het bovengenoemde. SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S is daarom op geen enkele manier verantwoordelijk voor producten die beschadigd zijn als gevolg van installatie, gebruik, belasting, algemeen gebruik en de omgeving, als zulke omstandigheden effect hebben op de gebruiksduur en duurzaamheid van de producten. Aangezien SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S geen invloed kan hebben op deze effecten, is het niet mogelijk om de kwaliteit of kenmerken van het product te garanderen, anders dan in het hierboven beschreven klachtenrecht.


7.


Artikelen retourneren
a: SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S neemt geen geretourneerde artikelen aan zonder speciale voorafgaande overeenkomst. In samenhang met een dergelijke overeenkomst verstrekt SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S een retournummer aan de klant. Dit retournummer moet op het pakket of de bijgevoegde documentatie staan als de goederen geretourneerd worden. Een retourovereenkomst eindigt 1 week na de datum van overeenkomst. Als het pakket of de bijgevoegde documentatie geen retournummer heeft, kan het geretourneerde artikel geweigerd worden en wordt er geen creditnota afgegeven worden. De klant betaalt de kosten van de retournering. De artikelen moeten geretourneerd worden in een geschikte, stevige verpakking. Als de artikelen beschadigd worden door slechte of ondeugdelijke verpakking, is de klant volledig aansprakelijk. Als de verzegeling van de verpakking verbroken is kunnen artikelen niet geretourneerd worden.
b: Vanwege de kosten die verbonden zijn met kwaliteitscontrole etc., zal een maximum van 50% van het factuurbedrag gecrediteerd worden als de artikelen geretourneerd zijn.


8.


Van toepassing zijnde wetgeving en rechtsgebied
a: Elk geschil tussen de klant en SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S zal geschikt worden in overeenstemming met de Deense wetgeving, met uitzondering van regels de betrekking hebben op de keuze van de toepasbare wetgeving, wat ertoe kan leiden dat de behandeling van een geschil overgedragen zal worden naar een ander land en de wetgeving van een ander land. De rechtbank is gevestigd in Aarhus, Denemarken.

 

Incompatibiliteit met Internet Explorer

Deze website werkt helaas niet goed met Internet Explorer. We raden u aan een van de volgende gratis browsers te gebruiken:

Copyright © 2020 Sodemann Industrifjedre A/S. All rights reserved.