Verkoop- en leveringsvoorwaarden, B2C, consument

VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN – B2C – versie maart 2017
Verkoop- en leveringsvoorwaarden, B2C, consument. Van toepassing op alle transacties tussen de consument/privépersoon (de klant) en SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S.

 1.


Bereik
a: Deze verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op zowel de normale aankoop van artikelen direct van SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S alsmede aankoop van artikelen van de SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S online-shop.


2.


Prijzen en betalingsvoorwaarden
a: De prijs en hoeveelheidskorting op artikelen worden weergegeven op de huidige prijslijst in de online-shop, en worden weergegeven in het winkelmandje dat gebruikt wordt voor de aankoop.
b: Voor samengevoegde bestellingen met leveringen op verschillende termijnen worden prijzen, hoeveelheidskortingen en vracht berekend op basis van elke afzonderlijke bestelling in plaats van de totale bestelling.
Openstaande bestellingen die nog niet geleverd zijn of geleverde bestellingen, kunnen alleen gewijzigd worden met schriftelijke toestemming van SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S. Als de bestelde hoeveelheden in openstaande of geleverde bestellingen gewijzigd worden, wijzigt het kortingspercentage ook; daarom is de eenheidsprijs altijd een weerspiegeling van de huidige prijslijst in de online-shop en worden facturen dienovereenkomstig opgesteld.
c: De toepasbare minimale bestelwaarde voor de online-shop verschijnt voordat een bestelling is goedgekeurd.
d: De eindprijs is incl. btw en vrachtkosten. Btw-tarieven volgen de btw-tarieven van het individuele land en de EU-wetgeving.
e: Betaling alleen mogelijk met pinpas of creditcard. Direct nadat de bestelling is geplaatst, wordt een bevestiging met alle relevante informatie over de bestelling gestuurd naar het opgegeven e-mailadres.
f: Betaling wordt vergoed als, in tegenstelling tot de verwachting, het artikel niet aankomt, of als gebruik gemaakt wordt van de zichttermijn in punt 6.
g: Indien, ondanks punt 2.e, de betaling niet binnen 30 dagen na de factuurdatum is voldaan, wordt rente berekend volgens de richtlijnen van de Deense wetgeving inzake te late betalingen in overeenstemming met het leentarief plus 8% van de Deense Nationalbank.
h: Herinneringen worden verstuurd als de betaling uitblijft, het factuurbedrag wordt verhoogd met DKK 100,00 per herinnering.


3.


Aansprakelijkheidsbeperkingen
a: Elk verkoopaanbod is ondergeschikt aan de vorige verkoop en er is geen aansprakelijkheid voor tijdelijk uitverkochte artikelen, drukfouten, technische fouten in combinatie met het gebruik van de SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S website, verkeerde verwerking van bestellingen als gevolg hiervan, etc. SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S kan niet aansprakelijk gesteld worden voor zulke omstandigheden.
b: De technische waarden in de catalogus en op de SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S website, zoals afmetingen, slagen, slaglengtes en krachten zijn gemiddelde waarden, alleen bedoeld voor advies. SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S kan niet aansprakelijk gesteld worden voor afwijkingen van deze gemiddelde waarden. Tekst en technische informatie op de website worden regelmatig gewijzigd, zodat ze kunnen afwijken van informatie die bijvoorbeeld in de catalogus staat.
c: Bij daadwerkelijke defecten of productschade is SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S alleen aansprakelijk als bewezen kan worden dat het defect of de schade het gevolg is van een fout of nalatigheid van SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S. Tenzij anders aangegeven in onveranderlijke wettelijke richtlijnen is SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S niet aansprakelijk voor verlies van winst, verlies van tijd, prijsverhogingen of andere indirecte verliezen als gevolg van de eerder genoemde gebreken en productbeschadiging.
d: SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S's aansprakelijkheid voor schade kan in totaal niet hoger zijn dan het totaalbedrag van de betreffende levering.
e: SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die het gevolg is van het overbeladen van geleverde artikelen, verkeerd gebruik van artikelen, of zuurbroosheid die het gevolg is van elektrolytische oppervlakbehandeling.
f: SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S is ook niet aansprakelijk bij force majeure.
g: SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S geeft graag advies en ondersteuning bij berekeningen. Als speciale eisen aan een artikel of het gebruik ervan verwerkt moeten worden, moet dit schriftelijk en uiterlijk op het moment van bestelling aangegeven worden. SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor advies en berekeningen, omdat SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S niet als vertrouwd met montage, installatie, gewichten etc. beschouwd kan worden.

De klant is geheel verantwoordelijk voor het bestellen en gebruiken van de gekochte artikelen. Het is altijd de verantwoordelijkheid van de klant om een toereikende kwaliteitscontrole uit te voeren van alle geleverde goederen, direct na ontvangst en voordat artikelen worden opgeslagen, geïnstalleerd, doorgegeven of anderszins gebruikt.
h: SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S kan alleen onderworpen worden aan productaansprakelijkheid waar dit geëist wordt door de toepasbare wetgeving, inclusief de Deense productaansprakelijkheidswet.


4.


Levering, inclusief meer- of minderlevering
a: Bij transacties m.b.t. op maat gemaakte veren, behoudt SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S zich het recht voor om meer of minder te leveren met een maximum van 10% van de bestelde hoeveelheid.
b: Meer- of minderlevering zal overeenkomen met een corresponderende aanpassing van het factuurbedrag.
c: Levering vindt zo spoedig mogelijk plaats, en niet later dan binnen 30 dagen nadat de bestelling is geplaatst. Als het niet mogelijk is om binnen 30 dagen te leveren zal SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S hierover direct contact opnemen met de klant en een waarschijnlijke leveringsdatum opgeven.
d: Indien het bestelde artikel/artikelen niet voor de in punt 4.c aangegeven deadline geleverd zijn, kan de aankoop geannuleerd worden. SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S moet binnen een redelijke tijd voor de annulering geïnformeerd worden, en in zo'n geval moet het ontvangen artikel/artikelen direct geretourneerd worden naar SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S. Het betaalde bedrag in overeenstemming met punt 2 wordt overgemaakt door SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S nadat de geretourneerde artikelen ontvangen zijn.
e: Als bestelde artikelen niet voor de in punt 4.c aangegeven deadline arriveren, moet SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S hierover direct op de hoogte gebracht worden, zodat de ontbrekende artikelen of een vervangende bestelling zo spoedig mogelijk verstuurd kunnen worden.
f: Alles wordt EXW – EX Works – geleverd, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.


5.


Klachten en de Deense Klachtenwet voor Consumenten
a: Alle klachten moeten direct gemeld worden bij SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S of mogelijk de producent of andere verkoper die, m.b.t. de aankoop, aansprakelijk is voor het verhelpen van gebreken, zo spoedig mogelijk en binnen een redelijke tijd nadat een gebrek is ontdekt. Zie punt 7 voor meer informatie. Het klachtenrecht dekt productfouten en defecten die bestonden op het moment van levering. Hiervoor geldt de gebruikelijke klachtentermijn van 2 jaar. Dit betekent dat klachten niet later dan 2 jaar na levering ingediend kunnen worden.
b: SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S, accepteert, met uitzondering van het bovenstaande, geen verantwoordelijkheid voor defecten, en de consument heeft dan ook geen andere verhaalsmogelijkheden voor contractbreuk dan het bovengenoemde. SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S is daarom op geen enkele manier aansprakelijk voor producten die beschadigd zijn als gevolg van installatie, gebruik, belasting, algemeen gebruik en de omgeving, als zulke omstandigheden effect hebben op de gebruiksduur en duurzaamheid van de producten. Aangezien SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S geen invloed kan hebben op deze effecten, is het niet mogelijk om de kwaliteit of kenmerken van het product te garanderen, anders dan in het hierboven beschreven klachtenrecht.
c: Indien een klant een klacht wil indienen over een aankoop op deze website, kan contact worden opgenomen met de Deense autoriteit voor mededinging en consumentenzaken in Denemarken en de website voor onlinegeschillenbeslechting http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Daar kan de klant informatie vinden over het oplossen van klachten zonder tussenkomst van een rechter. Klanten kunnen het online platform gebruiken als ze in de EU wonen. Met betrekking tot de klacht van de klant, kan de klant het volgende e-mailadres van SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S invullen: [email protected]


6.


Zichttermijn en goederen retourneren
a: Er geldt een zichttermijn van 14 dagen voor alle artikelen die online besteld worden bij SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S. Deze termijn start op de datum dat het artikel is ontvangen of de datum van de eerste levering bij meerdere leveringen.
Als de klant gebruik wil maken van de zichttermijn, moet deze SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S hierover schriftelijk voor het einde van de zichttermijn informeren. De klant kan ervoor kiezen om gebruik te maken van het standaard terugtrekkingsformulier, dat beschikbaar is op de SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S-website.
Om ervoor te zorgen dat alle geretourneerde artikelen correct verwerkt worden, accepteert SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S geen geretourneerde artikelen zonder voorafgaande overeenkomst. In samenhang met een dergelijke overeenkomst verstrekt SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S een retournummer aan de klant. Dit retournummer moet op het pakket of de bijgevoegde documentatie staan als de goederen geretourneerd worden.
b: Er moet opgemerkt worden dat veren/artikelen beschadigd kunnen worden door het gebruik van druk, en daarom niet geschikt zijn voor wederverkoop als het product al gebruikt is. Om dezelfde reden worden producten geleverd in een verzegelde, doorzichtige plastic zak. Als u wilt annuleren, onder de voorwaarden die in punt 6.a staan, moet de doorzichtige plastic zak niet geopend worden als de wederverkoopwaarde van het product behouden moet worden, aangezien SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S anders het recht heeft om de geretourneerde artikelen te weigeren.
Bij annulering van een productovereenkomst moet de klant binnen 14 dagen nadat de klant heeft aangegeven om zich van de overeenkomst terug te trekken het artikel naar SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S sturen.
Bij annulering van een overeenkomst m.b.t. een product, moet SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S alle betalingen terugbetalen, inclusief alle leveringskosten, ontvangen van de klant, binnen 14 dagen nadat de klant heeft aangegeven dat hij zich van de overeenkomst wil terugtrekken.
SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S is niet verplicht om de extra kosten terug te betalen, die ontstaan zijn doordat een klant heeft gekozen voor een andere, duurdere leveringsmethode dan de standaard levering die aangeboden wordt door SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S voor de aankoop.
De klant moet de directe kosten m.b.t. het retourneren van het artikel betalen.
De artikelen moeten geretourneerd worden in een geschikte, stevige verpakking. De klant is verantwoordelijk en aansprakelijk als het artikel verdwijnt of beschadigd raakt bij het retourneren. Retourvracht wordt niet vergoed.
Op maat gemaakte artikelen die besteld zijn door de klant zijn uitgesloten van retournering, ongeacht de reden.
Retourartikelen moeten gestuurd worden naar SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S, Gamma 5, DK-8382 Hinnerup, Denemarken. Zie ook punt 7.


7.


Informatie
a: Vragen, klachten e.d. kunnen gestuurd worden naar:
SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S, Gamma 5, 8382 Hinnerup, Denemarken. www.fjedre.dk, tel. +45 86 72 00 99 fax +45 86 29 97 86 e-mail: [email protected]


8.


Van toepassing zijnde wetgeving
d: Deze verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn onderworpen aan de Deense wetgeving, waarbij de klant altijd de bescherming behoudt die hij heeft krachtens de wettelijke beschermingsrichtlijnen van zijn land.

 

Incompatibiliteit met Internet Explorer

Deze website werkt helaas niet goed met Internet Explorer. We raden u aan een van de volgende gratis browsers te gebruiken:

Copyright © 2020 Sodemann Industrifjedre A/S. All rights reserved.